Chi Alpha at UVA

Stefanie Chappell: My Story

April 13, 2009

Chi Alpha Area Director Stefanie Chappell shares her testimony.